psychiater

’t Keerpunt is een multidisciplinair centrum dat zich richt tot kinderen, jongeren en hun gezinnen. Door de verscheidenheid aan specialisaties en disciplines kunnen wij ons openstellen voor een brede waaier aan psychosociale en kinderpsychiatrische problematieken. Bijvoorbeeld: gedrags- en emotionele problemen, leerstoornissen, ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autismespectrumstoornissen, Gilles de la Tourette) en opvoedingsvragen. We kijken steeds naar de specifieke noden en mogelijkheden van elk kind, jongere en zijn gezin. Samen met de ouders en de kinderen/jongeren trachten we te zoeken naar een nieuw evenwicht, zodat ze zelf weer op pad kunnen gaan. Bouwen op de reeds aanwezige sterke kanten van elk persoon is hiervan een uitgangspunt.

Wij bieden psychotherapie (individueel of gezinstherapie), psychodiagnostiek en groepsgerichte contactmomenten. Dit kan zowel bij de psychologen/psychologisch consulenten als de kinder-en jeugdpsychiater. Daarnaast hebben we ook een aanbod tot supervisie voor hulpverleners.