’t Keerpunt is een groepspraktijk met een ervaren team gespecialiseerd in psychotherapeutische ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen. Vanuit onze gezinsgerichte aanpak bieden we ook therapeutische ondersteuning aan volwassenen.

Vanuit de noden en vragen die jullie hebben, zoeken we naar een gepast aanbod. We werken op maat en in alle openheid. We gaan samen op zoek naar krachten en hulpbronnen in elk individu en in het gezin om deze in te zetten in het groeiproces.

Wij werken multidisciplinair en kunnen dankzij de expertise die we in huis hebben een uitgebreid hulpverleningsaanbod doen. Via teamoverleg, intervisie en permanente bijscholing wisselen we onze kennis uit en zoeken we naar de beste afstemming tussen de noden van het gezin en ons aanbod. Diagnostisch onderzoek kan hierin belangrijk zijn, maar is steeds ingebed in een ruimer psychotherapeutisch proces.

We kunnen door de samenstelling van ons team een gespecialiseerd aanbod doen op volgende gebieden.

 

’t Keerpunt is een eerst en vooral een centrum voor psychotherapie, waar zowel kinderen en jongeren als gezinnen terechtkunnen, en waar zowel individueel als in groep gewerkt wordt.

We hebben een rijke ervaring opgebouwd in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen. Dit vertaalt zich in onze therapeutische visie en in onze kijk naar de ontwikkeling van kinderen en jongeren en de plaats van diagnostiek daarin.

Daarin hebben we een bijzondere expertise opgebouwd op het gebied van behandeling van trauma enerzijds en ouderschap en conflictscheidingen anderzijds.

Bovendien zorgt onze multidisciplinaire teamwerking, de samenstelling van ons team en onze rijke ervaring in het begeleiden van kinderen, jongeren en gezinnen ervoor dat we een aanbod hebben in kinderpsychiatrische opvolging, de begeleiding van complexe hulpvragen en supervisie van hulpverleners.