Ook complexe hulpvragen kennen een plaats in onze praktijk. Daarbij is er sprake van verschillende problemen op meerdere vlakken (lichamelijk functioneren, gezinsfunctioneren, psychisch welbevinden, …), waardoor een kind of jongere niet goed meer kan functioneren thuis, op school en/of in andere contexten. Hierbij is een teamgerichte aanpak nodig, waarbij we verschillende, multidisciplinaire invalshoeken kunnen inzetten en flexibel en creatief kunnen inspelen op de noden. Om tegemoet te kunnen komen aan de noden in deze complexe dossiers, dient dit steeds te gebeuren in nauwe samenwerking met een extern hulpverleningsnetwerk.

 
Photo by Lucas Santos on Unsplash