Kinderen opvoeden is altijd een uitdaging, en zeker wanneer kinderen specifieke noden of zorgbehoeften hebben. We staan ouders bij in hun zoektocht naar afstemming op hun kind en begeleiden hen bij hun opvoedkundige vragen.


Wanneer mensen uit elkaar gaan, komt er een einde aan hun partnerschap maar niet aan hun ouderschap. We willen daarbij ouders en kinderen ondersteunen in een complexiteit van zorgen. Scheiding betekent voor zowel ouders als hun kinderen een rouwproces met uiteenlopende emoties. Hierin willen we hen beiden ondersteunen, als kind wiens leefsituatie een plotse verandering meemaakt, als ouder die een nieuwe pedagogische zoektocht gaat, maar ook als volwassene en gekwetste ex-partner. We denken samen na over hoe we de kinderen terug centraal kunnen krijgen, wanneer ze door rouw of conflict uit beeld geraken. Daarnaast bieden we specifieke begeleiding aan volwassenen die dit (rouw)proces doormaken. We hanteren richtlijnen en theoretische inzichten die gebruikt worden in zorgprogramma’s zoals Kinderen uit de Knel en parallel solo-ouderschap (cfr. Lieve Cottyn, Vanessa Maes).