Omdat we mensen zien als sociale wezens en verbinding zo belangrijk vinden, bieden we ook groepstherapie aan. Iedereen wordt er uitgenodigd om er op zijn eigen unieke manier te zijn en te delen wat past voor hem of haar. Samen nadenken, spelen, praten en zoeken leidt vaak tot herkenning, steun, troost, inspiratie en een veilige ruimte om te experimenteren en uit te proberen.

Momenteel worden volgende groepstrainingen aangeboden:

Trots op mij!

Atelier

In deze groepstraining worden kinderen tussen 8 en 13 jaar geholpen om meer inzicht te krijgen in hun eigen kwaliteiten en gedachten. Er wordt aandacht besteed aan het aanleren van enkele basisvaardigheden om positiever te leren denken over zichzelf en situaties maar ook aan het leren van elkaar, ons zelfbeeld, de verhouding tussen het denken, voelen en gedrag, complimenten geven en krijgen. In de training wordt gebruik gemaakt van creatieve opdrachten rond positief denken, kwaliteiten, zelfbeeld en complimenten.  Je kan hier klikken voor de folder van de training.

Wat? Samen creatief aan de slag gaan, zoeken, verbinden. We zoeken naar verschillende manieren om uit te drukken en vorm te geven wat we beleven, ervaren, voelen en werken op die manier aan veerkracht en emotieregulatie.
Type? Woord, beeld, of allebei. Jij kiest.
Wie? 13 – tot 25-jarigen.

Je kan hier klikken voor de folder van het atelier

Oudertraining

Groeigroepje

Integratief opvoeden: Strategieën voor de opvoeding van kinderen met gehechtheidstrauma

Kinderen die nare gebeurtenissen hebben meegemaakt binnen hun gehechtheidsrelaties door mishandeling, verwaarlozing, medische ingrepen of uithuisplaatsingen ervaren intense pijn, angst en wantrouwen. Deze diepe gevoelens uiten zich vaak in ‘lastig’ gedrag, agressie en/of extreme geslotenheid, zelfs nadat de thuisomgeving is veranderd door adoptie, pleeggezinplaatsing of het oplossen van problemen thuis. 

Integratief opvoeden geeft informatie over de invloed van gehechtheidstrauma op de hersenontwikkeling. Je krijgt vaardigheden en strategieën aangereikt  die het functioneren van je kind kunnen verbeteren. Je zal leren hoe je benodigdheden om de gehechtheid te bevorderen (zoals affectie, emotionele afstemming en spel) kunt inzetten om de kloof tussen jou en je kind te overbruggen. Mindfulness en strategieën om de hersenen van je kind te kalmeren zullen je kind ondersteunen om te reflecteren op zijn eigen gedachten, gevoelens en keuzes. Hierdoor leert hij om op een effectievere manier beslissingen te gaan maken.

De oudertraining is gebaseerd op het boek Integratief opvoeden van  Nathalie Schlattmann, Mara Van der Hoeven en Irma Hein. Alle drie zijn zij verbonden aan Levvel, specialisten voor jeugd en gezin, te Amsterdam.

 

De oudertraining gaat door in het najaar 2024 (data nog niet bekend)

Deelname: gratis

 

Om kinderen te helpen vaardigheden ontwikkelen om emoties en spanning te herkennen en reguleren. Om ouders te helpen zicht krijgen op wat er in de binnenkant van hun kinderen gebeurt en via hechtingsgerichte activiteiten tot meer verbinding en communicatie met elkaar te komen. Je kan hier klikken voor de folder van de training.
Voor meer info of inschrijving vul je contactformulier in.
 
Er worden nieuwe groepen georganiseerd vanaf er voldoende deelnemers zijn.