Groepsaanbod

Momenteel worden volgende groepstrainingen aangeboden:

Sociale vaardigheidstraining

In deze groepstraining voor kinderen uit het derde, vierde en vijfde leerjaar worden allerlei vaardigheden ingeoefend die we nodig hebben om op een aangename manier met anderen om te gaan. Thema’s die aan bod komen zijn: contact aangaan, samenspelen, opkomen voor jezelf, omgaan met conflicten, de impact van je gedrag op anderen en omgaan met kritiek en complimenten. Je kan hier klikken voor de folder van deze training.

Prijs: 300 euro voor 10 sessies van 1,5 uur. Nieuw groepje start bij voldoende inschrijvingen.

Voor meer info kan je contact opnemen via het contactformulier of telefonisch bij ons secretariaat.
 
Als je deze keer niet wil of kan deelnemen, maar wel geïnteresseerd bent in toekomstige trainingen, laat het ons dan weten. Er worden nieuwe groepen georganiseerd vanaf er voldoende deelnemers zijn.
 

Hoe aanmelden?

Kinderen die al in ’t Keerpunt worden opgevolgd, kunnen zich inschrijven door contact op te nemen met hun therapeut of met het secretariaat. Ouders die hun kind voor het eerst aanmelden, vragen we om hun interesse voor het groepsaanbod kenbaar te maken via aanmelding.