Groepsaanbod

Omdat we mensen zien als sociale wezens en verbinding zo belangrijk vinden, bieden we ook groepstherapie aan. Iedereen wordt er uitgenodigd om er op zijn eigen unieke manier te zijn en te delen wat past voor hem of haar. Samen nadenken, spelen, praten en zoeken leidt vaak tot herkenning, steun, troost, inspiratie en een veilige ruimte om te experimenteren en uit te proberen.

Momenteel worden volgende groepstrainingen aangeboden:

Sociale vaardigheidstraining

Groeigroepje

In deze groepstraining voor kinderen uit het derde, vierde en vijfde leerjaar worden allerlei vaardigheden ingeoefend die we nodig hebben om op een aangename manier met anderen om te gaan. Thema’s die aan bod komen zijn: contact aangaan, samenspelen, opkomen voor jezelf, omgaan met conflicten, de impact van je gedrag op anderen en omgaan met kritiek en complimenten. Je kan hier klikken voor de folder van deze training.

Om kinderen te helpen vaardigheden ontwikkelen om emoties en spanning te herkennen en reguleren. Om ouders te helpen zicht krijgen op wat er in de binnenkant van hun kinderen gebeurt en via hechtingsgerichte activiteiten tot meer verbinding en communicatie met elkaar te komen. Je kan hier klikken voor de folder van deze training.

Prijs en opbouw: 300 euro voor 10 sessies van 1,5 uur.

Prijs en opbouw: 450 euro. 8 kindersessies in groep, 2 online oudersessies, laatste groepssessie met ouder en kind samen.

Wanneer? Nieuw groepje start bij voldoende inschrijvingen.

Wanneer (2023-2024)

  • Groepssessie: telkens op woensdag van 16u tot 17u30. Op 22/11, 29/11, 6/12, 13/12, 10/01, 17/01, 24/01. Gezamenlijke groepssessie (minstens 1 ouder en kind) op 31/1.
  • Oudersessie: van 19u30 tot 20u30 op maandag 6/11 en dinsdag 14/11.

Trots op mij!

Atelier

In deze groepstraining worden kinderen tussen 8 en 13 jaar geholpen om meer inzicht te krijgen in hun eigen kwaliteiten en gedachten. Er wordt aandacht besteed aan het aanleren van enkele basisvaardigheden om positiever te leren denken over zichzelf en situaties maar ook aan het leren van elkaar, ons zelfbeeld, de verhouding tussen het denken, voelen en gedrag, complimenten geven en krijgen. In de training wordt gebruik gemaakt van creatieve opdrachten rond positief denken, kwaliteiten, zelfbeeld en complimenten.  Je kan hier klikken voor de folder van deze training.

Samen creatief aan de slag gaan, zoeken, verbinden rond een thema. Beeldend atelier en schrijfatelier. Hier vind je de folders van de ateliers in het najaar rond blackout poetry en collage.

Prijs en opbouw: 380€ voor 4 sessies van 3 uur ( koekje, een drankje, knutselmateriaal en een cursus inbegrepen).

Prijs en opbouw: Ateliers vinden plaats op woensdag van 13u tot 15u. 65€ per atelier.

Wanneer? Van maandag 31 juli tot en met donderdag 3 augustus 2023, telkens van 9u00 tot 12u00.

Wanneer? Om de 6 weken, telkens van 13u tot 15u.

Voor meer info kan je contact opnemen via het contactformulier of telefonisch bij ons secretariaat.
 
Als je deze keer niet wil of kan deelnemen, maar wel geïnteresseerd bent in toekomstige trainingen, laat het ons dan weten. Er worden nieuwe groepen georganiseerd vanaf er voldoende deelnemers zijn.
 

Hoe aanmelden?

Kinderen die al in ’t Keerpunt worden opgevolgd, kunnen zich inschrijven door contact op te nemen met hun therapeut of met het secretariaat. Ouders die hun kind voor het eerst aanmelden, vragen we om hun interesse voor het groepsaanbod kenbaar te maken via aanmelding.