Psycholoog/psychologisch assistent

  • Individuele sessie: €60 (therapie/ opvoedingsondersteuning/ studiebegeleiding)
  • Relatie- en gezinssessie: €60/uur
  • Schooloverleg: €80/uur (therapie/overleg/observatie)
  • Neuropsychologisch of belevingsonderzoek: €80/uur (verslaggeving inbegrepen) 
  • Verslaggeving therapeutisch traject (op vraag, uitgebreid): €100
  • Opgelet: voor verplaatsingen vanaf 30 km wordt een kilometervergoeding aangerekend.
  • In België is de uitoefening van de klinische psychologie en van de psychotherapie voor kinderen en jongeren nog niet wettelijk geregeld. Dit betekent dat de onkosten voor therapeutische gesprekken bij psychologen, pedagogen, psychologisch consulenten niet worden betaald door de Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeits- Verzekering (RIZIV). Voor jongeren onder de 18 jaar is wel een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk bij sommige ziekenfondsen. U kan dit navragen bij uw eigen mutualiteit. 

Kinder- en jeugdpsychiater

  • Onze kinder- en jeugdpsychiaters zijn geconventioneerd (dwz werken volgens de vastgelegde RIZIV-tarieven). Er is steeds een doorverwijzing/verwijsbrief van uw behandelende arts (huisarts/kinderarts) nodig.