Psycholoog/psychologisch assistent

  • Individuele sessie: €60 (intake/therapie/ opvoedingsondersteuning/ studiebegeleiding)
  • Relatie- en gezinssessie: €80
  • Klasobservatie/schooloverleg: €100/ uur (therapie/overleg/observatie)
  • Intelligentieonderzoek € 170 (test en verslag)
  • Neuropsychologisch of belevingsonderzoek: €60/uur
  • Adviesgesprek na uitgebreide diagnostiek: €80/uur
  • Verslaggeving op vraag: korte diagnostiek: €50, uitgebreid: €100

Kinder- en jeugdpsychiater

  • Onze kinder- en jeugdpsychiaters zijn geconventioneerd (dwz werken volgens de vastgelegde RIZIV-tarieven). Er is steeds een doorverwijzing/verwijsbrief van uw behandelende arts (huisarts/kinderarts) nodig.