We worden continu beïnvloed – door onze familieleden, ons gezin van herkomst, onze leeftijdsgenoten, onze school, onze collega’s, door de maatschappij, door onze levenservaringen,…. In onze praktijk zetten we sterk in op een systeemtheoretische visie waarbij we al deze invloeden in kaart trachten te brengen en te verbinden aan de (hulp)vraag bij aanmelding. We hanteren zo een brede kijk, wat maakt dat we zelden alleen met een individu aan de slag gaan. Bij therapie met volwassenen kan individueel werken wel, maar hebben we ook aandacht voor al deze beïnvloedingen.
We worden beïnvloed omdat we ons verbonden voelen met elkaar, met onze maatschappij en cultuur. Kinderen die in ontwikkeling zijn, zijn nog heel afhankelijk van hun (nabije) omgeving en deinen vaak mee op hun golven. Wanneer er positieve verbindingen zijn , kunnen ze hier veel kracht uit putten en dit is iets wat we graag helpen versterken in de therapie. Dit kan via een gezinstherapie, maar ook via een ouderbegeleiding of mediatietherapie.