• kinder- en jeugdpsychiater (K.U. Leuven) 
  • systeemtherapeut (Korzybski-instituut Brugge)
  • EMDR- practitionar i.o. level 1 en 2 en EMDR kinderen en adolescenten level 1 en 2
  • lid van de Vereniging van Vlaamse Kinderpsychiatrie (VVK)
  • lid van EMDR-Belgium
  • ook werkzaam 
    • vzw Openluchtopvoeding, Huis Mechelen: kinderpsychiater bij ambulant diagnostisch team Antwerpen (ADA) en supervisor thuisbegeleiding Op Maat 
    • De Zilverling, orthopedagogisch consulententeam voor begeleiding en ondersteuning van kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren met leer- en opvoedingsproblemen