Keer·punt (het; o; meervoud: keerpunten): tijdstip waarop, gebeurtenis waardoor een beslissende verandering plaatsvindt (vrij naar Van Dale).

Tijdens therapie wordt tijd en ruimte gemaakt om kinderen, jongeren en gezinnen te helpen om met moeilijkheden en hindernissen om te gaan en/of ervaringen te verwerken. Therapie zien we als een ontmoeting tussen mensen via gesprek, beeld, metafoor, tekening, verhaal, om te komen tot ruimte voor denken, doen, voelen, beleven … leven. Het is een veranderingsproces waarbij we een nieuw evenwicht proberen te vinden. Een klimaat van openheid en veiligheid en respect voor ieders eigenheid zijn daarbij heel belangrijk om tot verandering te kunnen komen. We zoeken naar wat elk gezinslid nodig heeft en hoe het kind, de jongere of het gezin verder kan groeien. Daarbij gaan we op zoek naar krachten en hulpbronnen die we in dit groeiproces kunnen inzetten. In de begeleiding van kinderen wordt het gezin steeds betrokken. (link naar systeemtherapeutische visie)

In ’t Keerpunt wordt gewerkt vanuit verschillende therapeutische stromingen en benaderingen. De belangrijkste hierbij zijn systeemtherapie, oplossingsgerichte therapie, gedragstherapie en creatieve therapie. Elke therapeut heeft een eigen expertise en een eigen aanpak. Samen bekijken we welk aanbod het best aansluit bij de hulpvraag van het kind en het gezin. Bovendien is ook de vertrouwensrelatie tussen cliënt en therapeut erg belangrijk en zoeken we naar een goede afstemming.

Counseling is een vorm van begeleiding die eerder kortdurend van aard is en gericht op het aanleren van vaardigheden om met moeilijkheden en uitdagingen in het leven om te gaan. Daarnaast is het ook preventief inzetbaar om reeds aanwezige kwaliteiten te versterken.

 
IMG_20190426_093149
IMG_20190426_094216
IMG_20190426_093715