• kinder- en jeugdpsychiater (K.U. Leuven) 
  • systeemtherapeut (Interactie-Academie, Antwerpen)
  • lid van de Vereniging van Vlaamse Kinderpsychiatrie (VVK)
  • Diagnostiek, psychotherapie en medicamenteuze follow-up
  • Individuele begeleiding van kinderen en adolescenten (0-18j), ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding