COVID-19 voorzorgsmaatregelen: update 15/10

Als essentieel gezondheidsberoep mogen we jullie in de praktijk blijven ontvangen mits inachtname van de geldende maatregelen. Wie dat wilt, kan zijn afspraak steeds omzetten in een online consultatie. We bieden immers zowel de mogelijkheid tot face to face gesprekken als online ondersteuning via een beveiligd platform. Om op een veilige manier te kunnen werken, hebben we de nodige maatregelen genomen. Uiteraard is jullie en onze gezondheid prioriteit en nemen we graag onze verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. We vragen dan ook om rekening te houden met de organisatorische aanpassingen en de nodige voorzorgsmaatregelen.

 • Gelieve niet naar de praktijk te komen indien uw kind of uzelf als ouder of begeleider behoort tot de risicogroep (oudere leeftijd, aandoeningen van hart, longen, nieren en bij verminderde weerstand).
 • Maak zo weinig mogelijk gebruik van de wachtzaal. Wacht bijvoorbeeld in uw auto of buiten tot het effectieve moment van de afspraak en kom zoveel mogelijk pas op het moment van uw afspraak.
 • Het is verplicht met een mondmasker naar de praktijk te komen.
  Tijdens de consultatie wordt de afstand van 1,5 meter gerespecteerd en wordt zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van een plexiglas scherm tussen hulpverlener en cliënt.
 • Gelieve bij zowel het binnenkomen als het verlaten van de praktijk de handen grondig te ontsmetten met alcoholgel die voorzien wordt. Gelieve zoveel mogelijk het aanraken met de handen van deurklinken, trapleuningen, … te vermijden.
 • Omdat we de ruimtes zo goed mogelijk proberen te ventileren, is het aangeraden om voldoende warme kleding te dragen.
 • Om aan de hygiënemaatregelen te voldoen, zal de sessie steeds tijdig worden afgerond. Op deze manier kan zowel de therapieruimte, als het materiaal en de inkom gereinigd worden voor de volgende cliënt.
 • Indien materiaal nodig is bij de therapie (vb. kleurpotloden, stiften, …) kan u gevraagd worden dit zelf te voorzien.
 • Probeer zoveel mogelijk te betalen met een bankapp. U kan met uw therapeut afspreken wat de gemakkelijkste oplossing is. Cash betalingen kunnen alleen wanneer u gepast betaalt.
 • Het toilet kan enkel gebruikt worden indien het zeer dringend is of bij medische problemen.
 • Bij symptomen zoals: hoest, keelpijn, ademhalingsproblemen, koorts, … (zowel bij kind als bij ouder of begeleider) dient de afspraak tijdig geannuleerd te worden.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking. Wij kijken er naar uit jullie opnieuw onder veilige omstandigheden te ontvangen.

Team ’t Keerpunt

Aanmeldingsstop

Omwille van het zeer hoge aantal aanmeldingen en omdat wij het belangrijk vinden om kwaliteitsvolle hulpverlening te kunnen bieden, is er op dit moment een tijdelijke aanmeldingsstop voor diagnostiek of therapie door de psychologen en de kinderpsychiaters. Ook aanmelden voor hun wachtlijst is momenteel niet meer mogelijk. Op dit moment kan er wel aangemeld worden voor de sociale vaardigheidstraining. Van zodra andere nieuwe aanmeldingen opnieuw mogelijk zijn, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via onze website. Cliënten die al eerder in begeleiding waren of nog zijn kunnen wel nog een nieuwe afspraak maken. Bij dringende hulpvragen raden wij u aan om uw behandelende huisarts, of eventueel de spoeddienst van het ziekenhuis te contacteren. Wij hopen op uw begrip voor dit ongemak.