Home

Nieuw! Gratis groepsaanbod conventie ELP

 • Trots op mij! Training voor een positief zelfbeeld: 1-4 juli 2024
 • Keerpunt Atelier: 6 sessies van 2 u tussen april 2024 en januari 2025
 • Groeigroep: veerkracht in verbinding: 8 sessie kindgroep en 2 oudersessies:
  data nog te bepalen (najaar 2024-voorjaar 2025)
 • Oudertraining: integratief opvoeden: 7 avondsessies najaar 2024

Meer info en inschrijven via Aanbod/ groepsaanbod

Aanmeldingsstop

Helaas is er omwille van het zeer hoge aantal aanmeldingen en omdat wij het belangrijk vinden om kwaliteitsvolle hulpverlening te kunnen bieden, op dit moment een aanmeldingsstop bij alle therapeuten. Van zodra aanmeldingen bij hen opnieuw mogelijk zijn, zullen we dit hier communiceren. Cliënten die al eerder in begeleiding waren of nog zijn kunnen wel nog een nieuwe afspraak maken. Bij dringende hulpvragen raden wij u aan om uw behandelende huisarts of CLB te contacteren. U kan kinder- en jeugdpsychiaters in uw regio terugvinden via de Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Wij hopen op uw begrip voor dit ongemak.

Collega’s gezocht!

Heb je interesse in:

 • (gezins)therapeutisch werken in een multidisciplinair team
 • Begeleiding van kinderen, jongeren en hun ouders?
 • Ouder- en individuele begeleiding van kinderen met ontwikkelingsstoornissen? 
 • Het werken met (complex) trauma en/ of hoogconflictueus ouderschap ? 
 • Therapeutisch werken met creatieve en/ of lichaamsgerichte werkvormen ? 
 • Begeleiding en/of diagnostiek van kinderen met taal- en leerproblemen of motorische problemen? 
 • Werken met gezinnen en/of volwassenen?

Wij zoeken nog enthousiaste collega’s om onze multidisciplinaire werking, zowel voor kinderen als voor volwassenen, verder uit te breiden.

Meer info vind je bij onze vacatures!