Gedrags- en emotionele problemen zijn meestal het topje van de ijsberg. We gaan samen met kinderen,ouders en zorgfiguren op zoek wat de betekenis zou kunnen zijn van dit gedrag. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat heel wat kinderen met gedrags- en emotionele problemen negatieve levenservaringen hebben meegemaakt. Wanneer kinderen aan negatieve levenservaringen blootgesteld worden of geweest zijn kan dit leiden tot moeilijkheden op diverse levensdomeinen. Als deze negatieve ervaringen in relatie tot zorgfiguren en/of in de vroege kinderjaren gebeuren, heeft dit een effect op de hersenontwikkeling (meer specifiek op stress-, emotieregulatie en hechtingsvaardigheden). Dit wordt complex trauma genoemd.

Met specifieke behandelmethodieken (sensorimotorisch, hechtingsbevorderend en traumaverwerking) kan de ontwikkeling terug op het spoor gebracht worden en veerkracht vergroot. Binnen onze praktijk werken we vanuit de recente wetenschappelijke visies rond complex trauma volgens het drie-fasenmodel (stabilisatie, verwerking, integratie). Sensorimotorische en hechtingsbevorderende behandelmethodieken, alsook creatieve, lichaamsgerichte en EMDR-therapie hebben hierin hun plaats. In het werken met kinderen met complex trauma en dissociatie maken we gebruik van de slapende honden-methode van Arianne Struik en behandeltechnieken van Renée Marks.

Verschillende therapeuten zijn gespecialiseerd in EMDR-therapie. Deze behandelmethode kan ingezet worden voor enkelvoudig (een éénmalig schokkende gebeurtenis zoals ongeval, brand, overval, verkrachting, …) en complex trauma. EMDR-therapie is een non-verbale therapievorm, daardoor is het ook geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking, jonge kinderen, kinderen met een ontwikkelingsstoornis en voor preverbaal trauma (vroegkinderlijk). Meer info kan je terugvinden bij EMDR Belgium. Voor kinderen is er ook deze animatie over EMDR.

Dr. Goffin deelt de expertise die ze heeft opgebouwd in de behandeling van complex trauma ook in voordrachten en workshops.

 

 

 
image00007
image00009