Omwille van het zeer hoge aantal aanmeldingen en omdat wij het belangrijk vinden om kwaliteitsvolle hulpverlening te kunnen bieden, is er helaas een tijdelijke aanmeldingsstop voor diagnostiek of therapie door de psychologen en de kinderpsychiaters. Ook aanmelden voor hun wachtlijst is momenteel niet meer mogelijk. Op dit moment kan er wel aangemeld worden voor de sociale vaardigheidstraining. Van zodra nieuwe aanmeldingen opnieuw mogelijk zijn, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via onze website. Cliënten die al eerder in begeleiding waren of nog zijn kunnen wel nog een nieuwe afspraak maken. 

Voor een aanmelding neemt u via onderstaand aanmeldingsformulier  contact op met ons secretariaat. Uw vraag wordt door onze administratief medewerker geregistreerd. Gezien de grote vraag naar onderzoek en therapie zijn we genoodzaakt om te werken met een wachtlijst. U krijgt een bevestigingsmail dat u op de wachtlijst staat met een eventuele indicatie over de termijn waarop u aan de beurt bent. We willen hierbij wel vermelden dat het erg moeilijk is dit exact in te kunnen schatten.

Zodra er concreet zicht is op wanneer een onderzoek of therapie kan starten, wordt met u contact opgenomen om een intakegesprek vast te leggen. Tijdens het intakegesprek kan u uw hulpvraag uitvoerig toelichten en wordt door de therapeut een dossier opgemaakt.

Na het intakegesprek wordt uw vraag tijdens het teamoverleg besproken. Op het teamoverleg wordt gekeken welke therapeut u het beste verder kan helpen.

Deze therapeut neemt na het overleg contact met u op voor de start van de psychotherapie. Indien u niet door onze therapeuten verder geholpen kan worden, geven wij advies voor een doorverwijzing.

Kind

Ouder 1

Ouder 2

Huisarts