Op dit moment kan u wel aanmelden voor:

Omwille van het zeer hoge aantal aanmeldingen en omdat wij het belangrijk vinden om kwaliteitsvolle hulpverlening te kunnen bieden, kan u niet aanmelden voor:

 • ondersteuning door de kinderpsychiaters
 • therapie voor kinderen jonger dan 14 jaar
 • Van zodra deze aanmeldingen opnieuw mogelijk zijn, informeren we u hier. Cliënten die al eerder in begeleiding waren of nog zijn kunnen wel nog een nieuwe afspraak maken.
 • diagnostisch onderzoek. Om kwaliteitsvol onderzoek op maat te kunnen garanderen, kan diagnostiek kan in onze praktijk enkel plaatsvinden ingebed in het therapeutische proces.
 • aanmeldingen buiten de regio. Wij zijn als praktijk gelegen in Sint Katelijne Waver, dicht bij Mechelen. Als uiterste regio hanteren we dan ook de randgemeenten van Mechelen met uiterste grenzen Zemst/Elewijt, Boortmeerbeek, Lier, Heist op den Berg, Willebroek

De werkwijze om aan te melden is als volgt:

 • Nadat u onderstaand aanmeldingsformulier invult, wordt uw vraag door onze administratief medewerker geregistreerd.
 • Gezien de grote vraag naar therapie zijn we genoodzaakt om te werken met een wachtlijst. We informeren u zo snel mogelijk over de termijn waarop u aan de beurt bent.
 • Zodra er concreet zicht is op wanneer therapie kan starten, wordt met u contact opgenomen om een intakegesprek vast te leggen. Tijdens het intakegesprek kan u uw hulpvraag uitvoerig toelichten en wordt door de therapeut een dossier opgemaakt.
 • Na het intakegesprek wordt uw vraag tijdens het teamoverleg besproken. Op het teamoverleg wordt gekeken welke therapeut u het beste verder kan helpen.
 • Deze therapeut neemt na het overleg contact met u op voor de start van de psychotherapie. Indien u niet door onze therapeuten verder geholpen kan worden, geven wij advies voor een doorverwijzing.

  Kind

  Ouder 1

  Ouder 2

  Huisarts