Voor een aanmelding neemt u via onderstaand aanmeldingsformulier  contact op met ons secretariaat. Uw vraag wordt door onze administratief medewerker geregistreerd. Gezien de grote vraag naar onderzoek en therapie zijn we genoodzaakt om te werken met een wachtlijst. De administratief medewerker houdt u op de hoogte van hoe lang de wachtlijst is.

Zodra we concreet zicht hebben wanneer een onderzoek of therapie kan starten, wordt met u contact opgenomen om een intakegesprek vast te leggen. Tijdens het intakegesprek kan u uw hulpvraag uitvoerig toelichten en wordt door de therapeut een dossier opgemaakt.

Na het intakegesprek wordt uw vraag tijdens het teamoverleg besproken. Op het teamoverleg wordt gekeken welke therapeut u het beste verder kan helpen.

Deze therapeut neemt na het overleg contact met u op voor de start van de psychotherapie. Indien u niet door onze therapeuten verder geholpen kan worden, geven wij advies voor een doorverwijzing.

Kind

Ouder 1

Ouder 2

Huisarts