Op dit moment kan er aangemeld worden voor diagnostiek en therapie, zowel voor kinderen, jongeren als voor volwassenen. Omwille van het zeer hoge aantal aanmeldingen en omdat wij het belangrijk vinden om kwaliteitsvolle hulpverlening te kunnen bieden, is er helaas een tijdelijke aanmeldingsstop voor ondersteuning door de kinderpsychiaters. Van zodra andere aanmeldingen opnieuw mogelijk zijn, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via onze website. Cliënten die al eerder in begeleiding waren of nog zijn kunnen wel nog een nieuwe afspraak maken.

Gezien wij een zeer lange wachtlijst hebben, zijn wij genoodzaakt om een regio af te bakenen van waaruit cliënten op ons beroep kunnen doen. Het is voor kinderen/jongeren en gezinnen ook veel comfortabeler als er geen al te lange afstanden moeten afgelegd worden voor therapie of onderzoek. Wij zijn als praktijk gelegen in Sint Katelijne Waver, dicht bij Mechelen. Als uiterste regio hanteren we dan ook de randgemeenten van Mechelen met uiterste grenzen Zemst/Elewijt, Boortmeerbeek, Lier, Heist op den Berg, Willebroek.

Voor een aanmelding van uw kind neemt u via onderstaand aanmeldingsformulier contact op met ons secretariaat. Uw vraag wordt door onze administratief medewerker geregistreerd. Gezien de grote vraag naar onderzoek en therapie zijn we genoodzaakt om te werken met een wachtlijst. U krijgt een bevestigingsmail dat u op de wachtlijst staat met een eventuele indicatie over de termijn waarop u aan de beurt bent. We willen hierbij wel vermelden dat het erg moeilijk is dit exact in te kunnen schatten.

Volwassenen mogen zich aanmelden via het contactformulier.

Zodra er concreet zicht is op wanneer een onderzoek of therapie kan starten, wordt met u contact opgenomen om een intakegesprek vast te leggen. Tijdens het intakegesprek kan u uw hulpvraag uitvoerig toelichten en wordt door de therapeut een dossier opgemaakt.

Na het intakegesprek wordt uw vraag tijdens het teamoverleg besproken. Op het teamoverleg wordt gekeken welke therapeut u het beste verder kan helpen.

Deze therapeut neemt na het overleg contact met u op voor de start van de psychotherapie. Indien u niet door onze therapeuten verder geholpen kan worden, geven wij advies voor een doorverwijzing.

    Kind

    Ouder 1

    Ouder 2

    Huisarts