Binnen onze specialisatie in therapeutische ondersteuning heeft ook diagnostiek een belangrijke plaats. Centraal in ons proces met cliënten staat immers de vraag: ‘wat heeft dit kind, deze jongere, dit gezin nodig?’. We willen daarbij een brede kijk hanteren en bekijken dit indien nodig vanuit meerdere, multidisciplinaire invalshoeken. In het zoeken naar een antwoord op deze vraag kan verder diagnostisch onderzoek aangewezen zijn. Ook hiervoor hebben we de nodige expertise in huis. Wel vinden we het belangrijk dat de diagnostiek kwaliteitsvol en op maat kan gebeuren, ingebed in het therapeutische proces. Daarom kan je bij ons niet terecht voor standaard testbatterij. Diagnostiek gebeurt steeds multidisciplinair, dwz dat er onderzoeken plaatsvinden bij zowel onze psychologen/psychologisch consulenten als bij één van onze kinder- en jeugdpsychiaters. Wij vinden het ook belangrijk om informatie vanuit de school en/of andere hulpverleners hierin mee te nemen. De bevindingen worden uitgebreid besproken in een pluridisciplinair overleg en er wordt een advies op maat geformuleerd. Gerichte diagnostiek (intelligentieonderzoek, aandachtsonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, onderzoek naar sociaal-emotioneel functioneren, belevingsonderzoek) kan bij ons enkel verricht worden voor de leeftijden 6-16 jaar.

 
fotodiagnostiek1
fotodiagnostiek2