Elk kind is uniek en elk gezin heeft een eigen verhaal, dat steeds verandert doorheen de ontwikkeling. Telkens komen er andere mogelijkheden, moeilijkheden en uitdagingen, wat ook zorgt voor een andere (dynamiek) in het gezin. We willen flexibel en creatief inspelen op deze noden en krachten en gaan steeds op zoek naar de best passende zorg met het kind of de jongere én het gezin. Bovendien zijn we door de multidisciplinaire samenstelling van ons team ook gespecialiseerd in het breed kijken naar het kind of de jongere en zijn of haar ontwikkeling. Dat doen we vanuit het biopsychosociaal model, dat het menselijk welbevinden ziet als een samenspel tussen biologische, psychologische en sociale factoren. We hebben oog voor die drie domeinen, die elkaar sterk beïnvloeden. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor hechtingsrelaties en zetten we sterk in op deze relaties tijdens het therapeutisch proces.

Ook onderzoek naar en coaching van ontwikkelingsstoornissen (bv. ADHD, autismespectrumstoornis, verstandelijke beperking) krijgen een plaats in onze praktijk, maar diagnostiek vindt steeds plaats ingebed in een therapeutisch proces.

 
daiga-ellaby-7edWO30e32k-unsplash