Alle berichten door admin

Vakantieperiode

Het secretariaat is gesloten vanaf maandag 19 juli tot en met zondag 1 augustus.  Mails worden vanaf maandag 2 augustus gelezen. Dr. Goffin en Dr. Debroey zijn ook met vakantie.  Gelieve in dringende gevallen contact op te nemen met de huisarts of spoedgevallendienst.

Opnieuw aanmelden voor therapie

Goed nieuws! Ons team werd recent uitgebreid met fijne collega’s: Joris Meyers en Mona Mariën. Zij werken zowel met jongeren vanaf 14 jaar als met volwassenen. Deze kunnen zich aanmelden voor therapie als ze zich kunnen vrijmaken op vrijdagvoormiddag. Verder kan er ook aangemeld worden voor sociale vaardigheidstraining.

Helaas is er wel nog een aanmeldingsstop voor ondersteuning door de kinderpsychiaters en voor diagnostiek. Ook voor therapie tijdens de schooluren en voor kinderen jonger dan 14 jaar kan niet aangemeld worden. Van zodra deze aanmeldingen opnieuw mogelijk zijn, zullen we dit hier communiceren. Cliënten die al eerder in begeleiding waren of nog zijn kunnen wel nog een nieuwe afspraak maken. Bij dringende hulpvragen raden wij u aan om uw behandelende huisarts, CLB of eventueel de spoeddienst van het ziekenhuis te contacteren. U kan kinder- en jeugdpsychiaters in uw regio terugvinden via de Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Wij hopen op uw begrip voor dit ongemak.

COVID-19 voorzorgsmaatregelen: update 7/1

Als praktijk willen wij mee onze verantwoordelijkheid nemen om de verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden. Op deze manier willen we onze collega’s in de ziekenhuizen ondersteunen. Uiteraard blijven we ons inzetten voor de gezinnen, kinderen en jongeren die in onze praktijk behandeld en begeleid worden. We blijven consultaties doen maar gaan (voorlopig tot 13 december) zo veel als mogelijk over op online consultaties. We vragen hierbij begrip van jullie en hopen dat iedereen gezond en verbonden blijft. 

Wie een gesprek heeft op de praktijk, vragen we om rekening te houden met de organisatorische aanpassingen en de nodige voorzorgsmaatregelen.

 • Gelieve niet naar de praktijk te komen indien uw kind of uzelf als ouder of begeleider behoort tot de risicogroep (oudere leeftijd, aandoeningen van hart, longen, nieren en bij verminderde weerstand).
 • Maak zo weinig mogelijk gebruik van de wachtzaal. Wacht bijvoorbeeld in uw auto of buiten tot het effectieve moment van de afspraak en kom zoveel mogelijk pas op het moment van uw afspraak.
 • Het is verplicht met een mondmasker naar de praktijk te komen. Gebruik bij voorkeur een chirurgisch mondmasker; dit biedt meer bescherming dan een stoffen mondmasker.
  Tijdens de consultatie wordt de afstand van 1,5 meter gerespecteerd en wordt zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van een plexiglas scherm tussen hulpverlener en cliënt.
 • Gelieve bij zowel het binnenkomen als het verlaten van de praktijk de handen grondig te ontsmetten met alcoholgel die voorzien wordt. Gelieve zoveel mogelijk het aanraken met de handen van deurklinken, trapleuningen, … te vermijden.
 • Omdat we de ruimtes zo goed mogelijk proberen te ventileren, is het aangeraden om voldoende warme kleding te dragen.
 • Om aan de hygiënemaatregelen te voldoen, zal de sessie steeds tijdig worden afgerond. Op deze manier kan zowel de therapieruimte, als het materiaal en de inkom gereinigd worden voor de volgende cliënt.
 • Indien materiaal nodig is bij de therapie (vb. kleurpotloden, stiften, …) kan u gevraagd worden dit zelf te voorzien.
 • Probeer zoveel mogelijk te betalen met een bankapp. U kan met uw therapeut afspreken wat de gemakkelijkste oplossing is. Cash betalingen kunnen alleen wanneer u gepast betaalt.
 • Het toilet kan enkel gebruikt worden indien het zeer dringend is of bij medische problemen.
 • Bij symptomen zoals: hoest, keelpijn, ademhalingsproblemen, koorts, … (zowel bij kind als bij ouder of begeleider) dient de afspraak tijdig geannuleerd te worden.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking. Wij kijken er naar uit jullie opnieuw onder veilige omstandigheden te ontvangen.

Team ’t Keerpunt