Onze kinder- en jeugdpsychiaters zijn geconventioneerd (dwz werken volgens de vastgelegde RIZIV-tarieven). Er is steeds een doorverwijzing/verwijsbrief van uw behandelende arts (huisarts/kinderarts) nodig. Gelieve daarnaast ook de identiteitskaart van uw kind en kleefbriefjes mee te nemen. 

Alle betalingen gebeuren via de derdebetalersregeling, u dient dus enkel het remgeld te betalen. Voor een eerste diagnostische consultatie komt het remgeld neer op €9 (nomenclatuur 109410, volledig bedrag €216). Ook voor ouder-kind-gesprekken betaalt u €9 (nomenclatuur 109675, volledig bedrag €105). Voor een individuele begeleiding bedraagt het remgeld €19 (nomenclatuur 109631, volledig bedrag €80). 

Wanneer een dossier op het teamoverleg wordt besproken, om vanuit verschillende disciplines en denkkaders een zo passend mogelijk traject te kunnen uitwerken, kan een multidisciplinair overleg aangerekend worden. Dit bedrag wordt volledig terugbetaald door het ziekenfonds, u dient dus niets te betalen omdat ook hier de derdebetalersregeling wordt toegepast. Conform de conventie tussen artsen en het RIZIV, mag er maximaal vier keer per kalenderjaar een pluridisciplinair overleg (214 euro, nomenclatuurnummer 109454) en vijf keer per kalenderjaar een multidisciplinair overleg (56 euro, nomenclatuurnummer 109395) worden aangerekend. Mocht er meer overleg nodig zijn in het belang van de zorg voor uw zoon of dochter, dan wordt dit niet aangerekend.