• Individuele sessie: €60 (therapie/ opvoedingsondersteuning/ studiebegeleiding)
  • Relatie- en gezinssessie: €60/uur
  • Schooloverleg: €80/uur (therapie/overleg/observatie)
  • Neuropsychologisch of belevingsonderzoek: €80/uur (verslaggeving inbegrepen) 
  • Verslaggeving therapeutisch traject (op vraag, uitgebreid): €100
  • Opgelet: voor verplaatsingen vanaf 30 km wordt een kilometervergoeding aangerekend.
  • In België is de uitoefening van de klinische psychologie en van de psychotherapie voor kinderen en jongeren nog niet wettelijk geregeld. Dit betekent dat de onkosten voor therapeutische gesprekken bij psychologen, pedagogen, psychologisch consulenten niet worden betaald door het RIZIV. Voor jongeren onder de 18 jaar is wel een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk bij sommige ziekenfondsen. U kan dit navragen bij uw eigen mutualiteit. Een overzicht vindt u hier.