• Individuele sessie: €60 (therapie/ opvoedingsondersteuning/ studiebegeleiding)
  • Relatie- en gezinssessie: €60/uur
  • Schooloverleg: €80/uur (therapie/overleg/observatie)
  • Neuropsychologisch of belevingsonderzoek: €80/uur (verslaggeving inbegrepen) 
  • Verslaggeving therapeutisch traject (op vraag, uitgebreid): €100
  • Opgelet: voor verplaatsingen vanaf 30 km wordt een kilometervergoeding aangerekend.
  • Vaak is er een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk bij sommige ziekenfondsen. U kan dit navragen bij uw eigen mutualiteit. Een overzicht vindt u hier.

  • In de media werd recent aangekondigd dat iedereen vanaf 1 september 2021 voor 11 euro naar de klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog zou kunnen gaan. Ondertussen blijkt het te gaan om een proefproject waarvan het voorziene budget tegemoet zal kunnen komen aan naar schatting 10 % van de noden. Dit najaar zullen een beperkt aantal psychologen en orthopedagogen zich op regionaal niveau bij het RIZIV kunnen aanmelden indien zij in deze conventie willen stappen. Het nieuwe systeem zal stapsgewijs uitgerold worden. Binnen onze praktijk is het dus nog even afwachten hoe dit zal verlopen en wat de gevolgen zullen zijn voor uw eigen begeleiding. Voorlopig verandert er dus niets en wij informeren u van zodra dit wel het geval is.