Vanaf 01/01/2023:

  • Intakegesprek: €75
  • Individuele sessie (45 à 60 min.): €70 (therapie/ opvoedingsondersteuning/ studiebegeleiding)
  • Uitgebreidere (gezins)sessie (80 à 90 min.): €97
  • Schooloverleg: €90/uur (therapie/overleg/observatie)
  • Neuropsychologisch of belevingsonderzoek:

– IQ-test plus verslag : €245

Concentratie-onderzoek (incl. Executieve functies en Theory of Mind) plus verslag: €163

– Autisme-test (ADOS-2) plus verslag: €245

– Digitale gedragsvragenlijsten: €56

– Schoolobservatie plus verslag: €224

  • Verslaggeving therapeutisch traject (op vraag, uitgebreid): €107
  • Opgelet: voor verplaatsingen vanaf 30 km wordt een kilometervergoeding aangerekend.
  • Vaak is er een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk bij sommige ziekenfondsen. U kan dit navragen bij uw eigen mutualiteit. Een overzicht vindt u hier. Voor psychologisch consulenten is er helaas op dit moment nog geen terugbetaling. 

  • In de media werd aangekondigd dat iedereen vanaf 1 september 2021 voor 11 euro naar de klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog zou kunnen gaan. Ondertussen blijkt het te gaan om een proefproject waarvan het voorziene budget tegemoet zal kunnen komen aan naar schatting 10 % van de noden. Binnen onze praktijk is op dit moment niemand aangesloten bij deze conventie. Wij informeren u van zodra dit wel het geval is.