Soms is het nodig om via uitgebreid onderzoek in kaart te brengen hoe een kind of jongere functioneert of op zoek te gaan naar de oorzaken van een probleem. Psychodiagnostiek gebeurt steeds multidisciplinair, d.w.z. zowel door onze psychologen als door de kinderpsychiater. Zij gaan op zoek naar de sterktes en capaciteiten van een kind of jongere enerzijds, en naar waar de moeilijkheden liggen anderzijds. De bevindingen worden uitgebreid besproken, en er wordt een advies op maat geformuleerd. 

We bieden psychodiagnostiek aan voor kinderen van 6 tot 16 jaar op volgende domeinen:

  • intelligentieonderzoek
  • aandachtsonderzoek
  • belevingsonderzoek
  • neuropsychologisch onderzoek
  • onderzoek ontwikkelingsstoornissen
  • kinderpsychiatrisch onderzoek