Keer·punt (het; o; meervoud: keerpunten): tijdstip waarop, gebeurtenis waardoor een beslissende verandering plaatsvindt (vrij naar Van Dale).

Tijdens therapie wordt tijd en ruimte gemaakt om kinderen, jongeren en gezinnen te helpen om ervaringen te verwerken of met moeilijkheden en hindernissen om te gaan. Het is een veranderingsproces waarbij we een nieuw evenwicht proberen te vinden. We zoeken naar wat ieder gezinslid nodig heeft en hoe het kind, de jongere of het gezin verder kan groeien. De ontwikkeling van het kind of de jongere staan daarbij centraal. Omdat elke leeftijdsfase eigen mogelijkheden en moeilijkheden met zich meebrengt, veranderen gezinnen voortdurend. In de begeleiding wordt het gezin dan ook steeds betrokken.

In ’t Keerpunt wordt gewerkt vanuit verschillende benaderingen. De belangrijkste hierbij zijn systeemtherapie, oplossingsgerichte therapie, gedragstherapie en creatieve therapie. Elke therapeut heeft een eigen expertise en een eigen aanpak. Samen bekijken we welk aanbod het best aansluit bij de hulpvraag van het kind en het gezin. Bovendien is ook de vertrouwensrelatie tussen cliënt en therapeut erg belangrijk en zoeken we naar een goede afstemming.

Kinderen, jongeren of gezinnen kunnen om verschillende redenen nood hebben aan therapie. Je kan bij ons terecht met bezorgdheden op volgende domeinen:

  • Ontwikkelingsstoornissen: ADHD, ADD, autismespectrumstoornissen, tics, …
  • Emotionele problemen: angst (faalangst, sociale angst, fobieën, paniekaanvallen, …), stress, verdriet / depressie, onzekerheid, perfectionisme, hooggevoeligheid, dwang, piekeren, rouw of trauma (na verlieservaringen of ingrijpende gebeurtenissen), zelfdodingsgedachten, levensvragen, omgaan met ziekte, …
  • Gedragsproblemen: boosheid, impulscontrole, agressiviteit, …
  • Gezinsfunctioneren: opvoedingsondersteuning, echtscheiding of andere veranderingen in de gezinssituatie, spanningen of conflicten in het gezin, pleeggezinnen, …
  • Schools functioneren: hoogbegaafdheid, studieproblemen, ontwikkelingsachterstand, …
  • Sociaal-relationele problemen: conflicten, beperkte sociale vaardigheden of weerbaarheid, hechtingsproblemen, pestproblematiek, …
  • Lichamelijke klachten: buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie, slaapproblemen, eetproblemen, zindelijkheidsproblemen, …

Rond bepaalde thema’s hebben we een groepsaanbod uitgewerkt. Hier kan je terugvinden welke groepjes er op dit moment georganiseerd worden.

 
IMG_20190426_093149
IMG_20190426_094216
IMG_20190426_093715