• klinisch kinder- en jongerenpsycholoog (K.U.Leuven, 2003)
 • psychodynamisch therapeut in opleiding (K.U.Leuven sinds 2018)
 • erkenningsnummer psychologencommissie 8021 22743
 • 15 jaar ervaring als klinisch psycholoog in het buitengewoon en gewoon onderwijs
 • voornamelijk gericht op: 
  • kinderen en jongeren
  • speltherapie of gesprekstherapie
  • gedrag en emotionele problemen
  • individuele begeleiding en ouderbegeleiding
 • werkzaam als vrijwilliger:
  • CGG De Pont (Lier)