• klinisch psychologe (UGent)
 • systeemtheoretisch psychotherapeut en gezinstherapeut (Interactie-Academie)
 • erkenningsnummer psychologencommissie 882113185
 • ervaring in jeugdhulpverlening, individuele en gezinsdiagnostiek
 • werking vooral gericht op:
  • psychodiagnostiek ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme spectrumstoornis, …)
  • belevingsonderzoek
  • individuele therapie kinderen en jongeren
  • gezinstherapie
  • psycho-educatie en opvoedingsondersteuning
 • ook werkzaam:
  • Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen