• klinisch kinder- en jongerenpsycholoog (KULeuven)
 • relatie- en gezinstherapeut (i.o. bij Rapunzel vzw)
 • erkenningsnummer psychologencommissie 931116571
 • werking voornamelijk gericht op:
  • adolescenten en jongvolwassenen
  • individuele begeleiding, ouderbegeleiding, ouder-kindbegeleiding en gezinsbegeleiding
  • echtscheiding, emotionele problemen, gedragsproblemen, opvoedingsmoeilijkheden,  gezinsdynamieken en -interacties
  • psycho-educatie en opvoedingsondersteuning
 • ook werkzaam binnen Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Pont te Mechelen (sinds 2016)