Archiveer januari 7, 2021

COVID-19 voorzorgsmaatregelen: update 7/1

Als praktijk willen wij mee onze verantwoordelijkheid nemen om de verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden. Op deze manier willen we onze collega’s in de ziekenhuizen ondersteunen. Uiteraard blijven we ons inzetten voor de gezinnen, kinderen en jongeren die in onze praktijk behandeld en begeleid worden. We blijven consultaties doen maar gaan (voorlopig tot 13 december) zo veel als mogelijk over op online consultaties. We vragen hierbij begrip van jullie en hopen dat iedereen gezond en verbonden blijft. 

Wie een gesprek heeft op de praktijk, vragen we om rekening te houden met de organisatorische aanpassingen en de nodige voorzorgsmaatregelen.

 • Gelieve niet naar de praktijk te komen indien uw kind of uzelf als ouder of begeleider behoort tot de risicogroep (oudere leeftijd, aandoeningen van hart, longen, nieren en bij verminderde weerstand).
 • Maak zo weinig mogelijk gebruik van de wachtzaal. Wacht bijvoorbeeld in uw auto of buiten tot het effectieve moment van de afspraak en kom zoveel mogelijk pas op het moment van uw afspraak.
 • Het is verplicht met een mondmasker naar de praktijk te komen. Gebruik bij voorkeur een chirurgisch mondmasker; dit biedt meer bescherming dan een stoffen mondmasker.
  Tijdens de consultatie wordt de afstand van 1,5 meter gerespecteerd en wordt zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van een plexiglas scherm tussen hulpverlener en cliënt.
 • Gelieve bij zowel het binnenkomen als het verlaten van de praktijk de handen grondig te ontsmetten met alcoholgel die voorzien wordt. Gelieve zoveel mogelijk het aanraken met de handen van deurklinken, trapleuningen, … te vermijden.
 • Omdat we de ruimtes zo goed mogelijk proberen te ventileren, is het aangeraden om voldoende warme kleding te dragen.
 • Om aan de hygiënemaatregelen te voldoen, zal de sessie steeds tijdig worden afgerond. Op deze manier kan zowel de therapieruimte, als het materiaal en de inkom gereinigd worden voor de volgende cliënt.
 • Indien materiaal nodig is bij de therapie (vb. kleurpotloden, stiften, …) kan u gevraagd worden dit zelf te voorzien.
 • Probeer zoveel mogelijk te betalen met een bankapp. U kan met uw therapeut afspreken wat de gemakkelijkste oplossing is. Cash betalingen kunnen alleen wanneer u gepast betaalt.
 • Het toilet kan enkel gebruikt worden indien het zeer dringend is of bij medische problemen.
 • Bij symptomen zoals: hoest, keelpijn, ademhalingsproblemen, koorts, … (zowel bij kind als bij ouder of begeleider) dient de afspraak tijdig geannuleerd te worden.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking. Wij kijken er naar uit jullie opnieuw onder veilige omstandigheden te ontvangen.

Team ’t Keerpunt